Live Bieden! Timed Online

Kopen

Tarieven

Kopen

Het opgeld is 29% per kavel.

Volgrecht

Op kunstwerken kan het volgrecht van toepassing zijn. Dit geldt voor originele kunstwerken gemaakt door (op het moment van verkoop) levende kunstenaars of kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden zijn overleden, die onderdaan of inwoner zijn of zijn geweest van een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk volgrecht toekent. 

Wij zijn wettelijk verplicht deze volgrechtvergoeding te verhalen op de koper. 

Het volgrecht wordt berekend over het hamerbedrag inclusief opgeld (excl. BTW), de volgrechtpercentages zijn als volgt:

  •  € 3.000 - €  50.000 > 4%
  • € 50.000 - € 200.000 > 3%
  • € 200.000 - € 350.000 > 1%
  • € 350.000 - € 500.000 > 0,5%
  • € 500.000  -  € 5.000.000 > 0,25%

 

Goederen die materialen bevatten van bedreigde en beschermde dier- en plantsoorten

Dit betreft goederen gemaakt van, of materiaal bevatten (onafhankelijk van percentage) van bedreigde en beschermde wilde dier- en plantsoorten, onder andere ivoor, schildpad, krokodillenhuid, neushoornhoorn, walvisbot, bepaalde soorten koraal en Braziliaans palissanderhout. Potentiele kopers wordt geadviseerd dat diverse landen het importeren van goederen die zulke materialen bevatten verbiedt, in andere landen is een vergunning verplicht (bijvoorbeeld een CITES vergunning) van de relevante regelgevende instanties in zowel het land van invoer als uitvoer. Bijgevolg dienen de klanten zich te vergewissen van de douanewet- en regelgeving alvorens een bod te plaatsen op goederen die wilde dier- en plantsoorten bevatten, wanneer men voornemens is deze in een ander land te importeren.

Bijvoorbeeld verbiedt de Verenigde Staten, in het algemeen, de import van goederen die species bevatten die bedreig of beschermd zijn, indien de goederen jonger zijn dan 100 jaar. Houdt er rekening mee dat het de kopers verantwoordelijkheid is om de vereisten van relevante wet- en regelgeving inzake bedreigde en beschermde wilde plant- en diersoorten vast te stellen en na te leven. Het onvermogen van een koper om dergelijke goederen in- of uit te voeren is geen reden is om de koop te ontbinden of annuleren.

Akkoordakkoord