Live Bieden! Timed Online

Nieuwe Grafiekveiling - maart 2017

Van 13 t/m 20 maart 2017 organiseert het Vendu Notarishuis een speciale veiling met een grote collectie grafiek. Hier zullen litho’s, etsen, gravures en houtsneden onder de hamer komen van onder andere Samuel Jessurun de Mesquita, Herman Bieling, Klaas Gubbels, Karel Appel en Moissej Kogan.

Speciale aandacht gaat uit naar het grafische werk van Kees Franse, Willem Westbroek, Antoon Derkzen van Angeren, Wout van Heusden, Bouke Ylstra, Kees Spermon en Jan Prins.

De kijkdag van deze veiling zal plaats vinden op vrijdag 17 maart 2017, 10.00 – 17.00 uur. Nu de collectie niet is ingelijst kan vanwege de kwetsbaarheid van de grafiekbladen niet zelf op eigen gelegenheid gekeken worden. Op aanvraag kunt u het blad/de bladen van uw interesse zien. Hiervoor wordt u geholpen door één van onze medewerkers.  Er zullen tafels zijn waaraan u kunt zitten om het grafiek te bekijken.

Heeft u interesse in een groter aantal kavels en wilt u deze zien dan is er ook de mogelijkheid om een aparte afspraak te maken. Dit kan op 13 t/m 16 maart, 10:00 - 17.00 uur.

Akkoordakkoord