Live Bieden! Timed Online

Overige diensten

Ontruimingen

Het overlijden van een dierbare brengt veel emoties te weeg. Naast het, vaak plotseling, organiseren van een passend afscheid, wordt u met allerlei administratieve en praktische zaken geconfronteerd. Ook hierbij kan het Vendu Notarishuis een passende dienstverlening aanbieden.

Zo kan onze transporteur desgewenst zorgdragen voor:

  • De ontruiming van de gehele woning, schuur, garage etc.
  • Het milieuvriendelijk afvoeren van afval.
  • Het bezemschoon opleveren van de woning (bijvoorbeeld het verwijderen van vloerbedekking).
  • Het regelen van het afsluiten van gas, licht, water etc.
  • Het transport naar ons pand (voor opslag en/of veiling) en eventueel naar andere adressen.

Uiteraard worden de kosten voor deze dienstverlening doorberekend.

Verder biedt het Vendu Notarishuis nog de volgende service:
In opdracht van notaris of executeur kunnen goederen uit opslag worden uitgestald voor verdeling onder de erfgenamen. Dit voltrekt zich meestal aan de hand van een door ons uitgevoerde taxatie.
De kosten voor uitstallen en assistentie bij verdeling worden per uur doorberekend.


Akkoordakkoord