Live Bieden! Timed Online

Vendu over de grenzen

In de afgelopen Designveiling hebben wij een geel glazen Leerdam Unica vaas (gesigneerd Leerdam Unica A.D. Copier) geveild. Hoe deze vaas bij ons kwam, ter veiling, is bijzonder en wordt verteld in een Noors verzamelaarstijdschrift.

De Noor was voornemens om de vaas naar een kringloopwinkel te brengen. Alvorens dit te doen is hij toch maar eerst gaan zoeken op internet of hij iets kon vinden over de maker.

De eigenaar heeft contact met ons gezocht, nadat hij zag dat wij eerder een dergelijke vaas hebben geveild. Zo kwam de vaas vanuit Oslo naar Rotterdam en van bijna naar de kringloopwinkel naar een hamerprijs van € 13.000,=. Artikel

Akkoordakkoord